فارسي

English

 
 
 
 
 
 

Gas Industry Customers

 

 

 

Bagha Baspar Capable of producing a variety of polymeric parts with different materials are consumed gas companies .

 

 

 
 

Bagha Baspar.Co  

www.big-co.com

Address : No10 - Ghasemi St - Helisayi St - Jashnvareh Ave - Tehranpars - Tehran - Iran  

www.big-co.ir

Tel : +98 21 77356162  

www.big-co.co

Fax : +98 21 77349048  

www.big-co.biz

Email : Info@big-co.com  

Site Map

 

فارسي

English