فارسي

English

 
 

 

 
 
 
 

مشتريان شير آلات صنعتي و بهداشتي

 

 

 

در شيرآلات صنعتي و بهداشتي قطعات لاستيكي و پلاستيكي به وفور ديده ميشود كه شناخت مواد و روش ساخت و كنترل كيفيت در اين صنايع از الزامات بشمار ميرود ، تمامي مراحل شناخت مواد ، انتخاب مواد ، فرآيند ساخت قالب ، توليد قطعات در اين شركت انجام مي شود.

 

 

 
 

www.big-co.com

شركت بقا بسپار (سهامي خاص)

www.big-co.ir

تهران - تهرانپارس - خيابان جشنواره - خيابان هليسايي (درختي) - كوچه قاسمي - پلاك 10

www.big-co.co

تلفن : 2177356162 98+

www.big-co.biz

فاكس : 2177349048 98+

نقشه سايت

پست الكترونيكي : info@big-co.com

 

فارسي

English