فارسي

English

 
 

 

 
 
 
 

كنترل كيفيت

 

 

فعاليت واحد كنترل كيفيت شركت بقا بسپار از زمان دريافت نمونه مواد اوليه آغاز ميشود ، هنگامي كه مواد توسط QC تأييد شود ، مواد اوليه دريافت مي شود.

واحد كنترل كيفيت قبل از توليد ، نمونه كامپاند پخت خورده را بررسي نموده و در حين توليد نيز قطعات را كنترل مينمايد.

مزيت عمده و قدرت بقا بسپار استفاده از تجهيزات پيشرفته از جمله رئومترسنج ، سختي سنج ، ابزار اندازه گيري ديجيتال ، كنترل ظاهري ديجيتال ميباشد.

در بقا بسپار تمامي قطعات توليد شده توسط پرسنل واحد كنترل ويژوآل شيت كني و كنترل ميشود . در اين بين پرسنل كنترل كيفيت بصورت رندم و بطور مداوم نمونه هايي را جهت تجزيه و تحليل دقيق كامپيوتري از نظر ابعادي و موادي مورد بررسي قرار ميدهند.

برخي از تجهيزات و عملياتهاي واحد كنترل كيفيت :

 

 

 

 

بررسي ابعاد محصول با استفاده از ابزار اندازه گيري ديجيتال

   
 

 

بررسي مقاومت كششي محصول

 
 

 

بررسي رندم محصولات از نظر ظاهري

 
 

 

بررسي رندم مشخصات محصول با آنچه مشتري درخواست نموده

 
 

 

بررسي 100 درصد قطعات كنترل شده توسط واحد كنترل ويژوآل

 
 
 

www.big-co.com

شركت بقا بسپار (سهامي خاص)

www.big-co.ir

تهران - تهرانپارس - خيابان جشنواره - خيابان هليسايي (درختي) - كوچه قاسمي - پلاك 10

www.big-co.co

تلفن : 2177356162 98+

www.big-co.biz

فاكس : 2177349048 98+

نقشه سايت

پست الكترونيكي : info@big-co.com

 

فارسي

English