فارسي

English

 
 

 

 
 
 
 

آزمايشگاه

 

 

 

آزمايشگاه شركت بقا بسپار در سال 1379 تأسيس و تجهيزات مورد نياز بازرسي و آزمون در آن مستقر گرديده است و تنوع مناسب تجهيزات و همچنين نيروي انساني متخصص اين آزمايشگاه را قادر ساخته است تا جهت انجام تست هاي مورد نياز محصولات توليدي خدمات لازم را به مشتريان ارائه نمايد.

در ذيل برخي از دستگاهها و قابليتهاي انجام آزمون در آزمايشگاه بقا بسپار ذكر شده است.

 

دستگاه ها :

- تست رئومتري

 

- تست كشش

 

- تست جهندگي

 

- تست ازن

 

- تست سختي

 
 
 

آزمون ها :

- آزمون هاي خواص فيزيكي و مكانيكي ( استحكام كششي ، سختي سنج ، دانسيته و ...)  
- آزمون هاي حرارتي (تست مانايي فشار ، تستهاي Aging و ...)  
- آزمون هاي شيميايي (تست هاي مقاومت به روغن ها ، گاز ، سوخت و ...)  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

www.big-co.com

شركت بقا بسپار (سهامي خاص)

www.big-co.ir

تهران - تهرانپارس - خيابان جشنواره - خيابان هليسايي (درختي) - كوچه قاسمي - پلاك 10

www.big-co.co

تلفن : 2177356162 98+

www.big-co.biz

فاكس : 2177349048 98+

نقشه سايت

پست الكترونيكي : info@big-co.com

 

فارسي

English