فارسي

English

 
 

 

 
 
 
 

گواهينامه ها

 

 

 

بقا بسپار جلب رضايت مشتريان را بعنوان يكي از مهمترين اصول سرلوحه خود قرار داده و تلاش ميكند در راستاي افزايش ميزان فروش ساليانه و توان سوددهي و نقدينگي مناسب با استفاده از روشهاي طراحي / كنترل كيفيت و بهره گيري از نظام مديريت كيفيت مبتني بر استاندارد ISO9001:2000 و ايجاد بهبود مستمر و آموزش همگاني در سطوح كلي سازمان اقدام نمايد.

بديهي است مديريت همگام با درك و اجراي خط مشي توسط تمامي كاركنان رضايتمندي ايشان را مد نظر قرار داده و متناسب با عملكرد و پيشرفت سازمان ، خط مشي كيفيت و اهداف آن را مورد بررسي قرار خواهد داد.

 

 

 
 
 

www.big-co.com

شركت بقا بسپار (سهامي خاص)

www.big-co.ir

تهران - تهرانپارس - خيابان جشنواره - خيابان هليسايي (درختي) - كوچه قاسمي - پلاك 10

www.big-co.co

تلفن : 2177356162 98+

www.big-co.biz

فاكس : 2177349048 98+

نقشه سايت

پست الكترونيكي : info@big-co.com

 

فارسي

English