فارسي

English

 
 

 

 
 
 
 

پيام مدير عامل

 

 

 

ما براين باوريم كه با ايجاد روابطي استوار ، بر اساس اعتماد متقابل و جلب رضايت مشتري ميتوانيم قابليت هاي زيادي را كه در اختيار داريم به مشتريان خود عرضه نموده و همزمان از مشتريان خود آموخته و به آگاهي خود بيافزاييم.

بدون ترديد تحقق اين اهداف جز بر ايمان به اصل يكپارچگي صادقانه ، حاكميت اخلاق حرفه اي و تعهد به رعايت اصول و الزامات سيستم مديريت كيفيت ميسر نخواهد بود .

علي اكبر بهزاد نيكخواه

 
 
 

www.big-co.com

شركت بقا بسپار (سهامي خاص)

www.big-co.ir

تهران - تهرانپارس - خيابان جشنواره - خيابان هليسايي (درختي) - كوچه قاسمي - پلاك 10

www.big-co.co

تلفن : 2177356162 98+

www.big-co.biz

فاكس : 2177349048 98+

نقشه سايت

پست الكترونيكي : info@big-co.com

 

فارسي

English